Smutný začátek roku 2018 – Herbert Nemetschke (1932-2018)

Nový rok se ještě ani pořádně nerozběhl a my zaznamenáváme ztrátu z nejtěžších. Navždy odešel Herbert Nemetschke,  významný člen našeho malého sdružení Minerál klubu, z. s. Jablonec nad Nisou.

Šestého ledna nás opustil jeden ze zakladatelů klubu pan Herbert Nemetschke. Byl to on, kdo pomohl uvést ve skutečnost sen party lidí s láskou k neživé přírodě. Začátky klubu nebyly vůbec jednoduché, nebylo zázemí ani finance. Neexistovaly stanovy ani pevný řád. Byla to potřeba pana Nemetschkeho odlišit se od běžných zapálených jedinců klábosejících o minerálech nad sklenicí piva. A proto se dodnes hodinu před oficiálním zahájením klubu scházejí členové výboru v čele s předsedou. Prodiskutují plnění usnesení a schválí program pro následující schůzi. Toto platí již od sedmdesátých let minulého století.

Pan Herbert Nemetschke se narodil v Jablonci nad Nisou r. 1932. Od mládí inklinoval k neživé přírodě, hlavně k mineralogii. Jeho regionální sběry pocházejí z okolí Jablonce nad Nisou, Rádla, ale i centrální části Jizerských hor. Obzvláště se věnoval pegmatitovým minerálům jizerských žul, tedy krystalům záhněd, morionů, ametystů, živců, skorylů a dalším. K jeho nejkrásnějším ukázkám patří desítky centimetrů velké krystaly morionu z propojovacích vodních štol v okolí Bedřichova a Janova nad Nisou. Častokrát vzpomínal na obří dutinu vystlanou nádhernými krystaly záhněd a morionů, kterou spatřil na vlastní oči. Nalezla se při ražbě právě zmiňovaného tunelového systému. Bohužel padla za oběť rychlému tempu razících strojů, protože byla posléze celá zabetonována. Podařilo se z ní zachránit jen pár exemplářů.

Pan Nemetschke si obzory rozšiřoval i na klasických lokalitách v Podkrkonoší, Acháty, jaspisy, ale i jiné ukázky barevných křemenných hmot začal dovedně zpracovávat řezáním, broušením a leštěním.

Musíme si uvědomit, že tenkrát tyto technologie nebyly tak dostupné jako dnes. Návodů, jak kámen opracovat do lesku, si turnovští brusiči vysoce cenili. Proto zároveň s klubem fungovala i malá dílna na řezání a broušení kamenů.

Nemetschkeho sbírka zahrnuje i bohaté ukázky minerálů ze zahraničí, zejména pak z Polska. Několik unikátních minerálů obohatilo sbírky oblastních muzeí. Většina sbírky je však v držení rodiny Nemetschků, pod správou syna Romana. Ten převzal pomyslnou pochodeň po svém otci a začal si budovat vlastní sbírku. V době, kdy už otec neměl sil materiál z Podkrkonoší zpracovávat, převzal řemeslo broušení kamenů po něm. Dokonce rozšířil své dovednosti na výrobu šperků a dekorativních předmětů.

Proto se domníváme, ze Nemetschkeho sbírka je v nejlepších a povolaných rukou rodiny a syna Romana. Doufáme, že tomu bude tak napořád.

Pane Nemetschke, pro mnohé jste byl vzorem a inspirací. Děkujeme.

Za členy Minerál klubu, z. s. Jablonec nad Nisou napsal jš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.