Výroční schůze vyhodnotila činnost klubu v r. 2016 jako úspěšnou

V sobotu 14. ledna 2017 se konala výroční schůze Minerál klubu, z. s. Jablonec nad Nisou.  I přes nepřehlédnutelnou sněhovou nadílku se dostavilo 22 členů z možných čtyři a třiceti. Na programu byla zpráva jednatele o činnosti klubu v r. 2016, zpráva výboru o hospodaření, zpráva kontrolní komise, odvolání členů výboru a komise, volba nového výborů […]

Naši členové umějí kameny zpracovávat ve šperky

Letitým členem Minerál klubu, z. s. Jablonec nad Nisou je Petr Blahout. Své šperky ze zpracovaných přírodních kamenů představuje na své webové stránce http://www.onyx.wz.cz. Samozřejmě není nad to si vše prohlédnout na některé z prodejních a výměnných výstav.  Přehled mineralogických výstav najdete zde: 2017_Výstavy . Těšíme se na shledání s vámi! Liberec, aš, leden 2017

Naši členové publikují v místním tisku

Mnozí naši členové se věnují také publikační činnosti. Pokud jejich aktivitu zachytíme, rádi vše zveřejníme na tomto webu. Tak například náš jednatel Antonín Zajíček a člen Minerál klubu, z. s. Jablonec nad Nisou Josef Vybíral napsali do jabloneckých radničních novin článek, který ve dvou dílech informuje a místních nalezištích nerostů a minerálů. Články si můžete prohlédnout v […]

Za přednáškami do Turnova

Máte-li teď v r. 2017 každou lednovou a únorovou středu v 17:00 hodin čas, prostor a možnost, jak být v Turnově, tak – pokud vás samozřejmě zajímají kameny – neopomeňte za malý peníz navštívit zajímavé přednášky. Více najdete v příloze. 09/01/2017, aš 2017-01a02_turnov_putovani-za-mineraly

Lednová hodnotící schůze

V sobotu 14. ledna 2017 se na tradičním místě – v salónku restaurace U papouška v Jablonci nad Nisou – koná od 9:00 hodin hodnotící schůze Minerál klubu, z. s. Jablonec nad Nisou. Jednatel Minerál klubu Antonín Zajíček přednese hodnotící zprávu za rok 2016 a samozřejmě dá slovo i členu výboru Bohoušovi, který poví o […]

Říjnová výstava se řadí mezi úspěšné

    První sobotu v říjnu 2016 se už jako tradičně konala v Jablonci nad Nisou výměnná a prodejní výstava drahých kamenů, výrobků z nich a dále pak achátů, minerálů a zajímavých hornin a také zkamenělin. Těšila se nezvykle velkému zájmu vystavovatelů a odborné veřejnosti. Laické veřejnosti oproti loňskému roku ubylo, což si vysvětlujeme jako důsledek […]

Máte doma oblíbený kamínek a nevíte, co to je? Přijďte na výstavu do Jablonce n. N.!

Snadná pomoc. Udělejte si v sobotu 1. října 2016 výlet do Jablonce nad Nisou. Minerál klub Jablonec nad Nisou, z. s.  pořádá na Gymnáziu U Balvanu č. 16 výměnnou a prodejní výstavu drahých kamenů, zkamenělin a šperků z přírodních kamenů. „Od devíti do čtrnácti hodin budou k dispozici naši vybraní členové, kteří zdarma určí všem zájemcům přinesený vzorek,“ […]

Náš společný výlet do Krupky

Je sobota, osm hodin ráno. Ospalé město Krupka prořízne zvuk kolony aut s libereckými poznávacími značkami. V nich sedí natěšení členové jabloneckého Minerálklubu a jedou na domluvenou schůzku s místním znalcem krupského rudného revíru Ríšou. Auta zaparkují na malém náměstí, které se nachází příznačně pod štolou Starý Martin. Ríša se svým doprovodem je už na místě a netrpělivě […]

Výroční schůze hodnotila a plánovala

V sobotu 9. ledna 2016 se velká většina členů Minerálklubu Jablonec na Nisou, z. s. sešla v restauraci U papouška k výroční schůzi. Jednatel Antonín Zajíček poreferoval o úspěších a nezdarech v činnosti klubu v roce 2015. Jako velký úspěch vyzdvihl říjnou prodejní výstavu v Gymnáziu U Balvanu. Jediné, co se nepovedlo, byl plánovaný společný […]

Vánoční schůze 2015

Každý rok se členové Minerálu klubu Jablonec nad Nisou, z. s. scházejí ve „své“ hospůdce U papouška, aby si kromě běžného programu nadělili i dárky. No, co můžeme čekat od šutrologů?!! V každém balíčku byl jeden kamínek, se kterým se darující musel rozloučit, aby udělal radost podarovanému! Dělají to tak léta letoucí a pořád je […]